spprs old

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zaprasza

na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia

w dniu 14 czerwca 2019r. (piątek) o godzinie 18:00

w restauracji Hotelu „Rajski Ogród” w Skrzyszowie.

 

Porządek zebrania:

1.    otwarcie zebrania,
2.    wybór Przewodniczącego zebrania,
3.    przedstawienie porządku obrad,
4.    przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu,
5.    przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
6.    przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
7.    podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania,
8.    podjęcie uchwały o przesunięciu środków finansowych z 2018 roku na rok 2019,
9.    podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi,
10.    podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej,
11.    wybory Zarządu: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu,
12.    podjęcie uchwały o wyborze Zarządu,
13.    wybory Komisji Rewizyjnej,
14.    podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej,
15.    wolne wnioski i dyskusja,
16.    zamknięcie obrad.

 

Za Zarząd

Ludwik Para

Prezes Zarządu

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Rynek 7
E-mail: biuro@przedsiebiorcy-ropczyce.pl
www.przedsiebiorcy-ropczyce.pl

      

NIP: 8181653200
REGON:  180244656
KRS: 0000282670 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Konto: BS Ropczyce 47917100040013720120000010
Poczta@