Władze

 Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego:

Prezes Zarządu - Ludwik Para
Wiceprezes Zarządu - Kazimierz Skorupski
Wiceprezes Zarządu - Marek Gubernat
Sekretarz - Małgorzata Bąk
Skarbnik - Mieczysław Gątarski
Członek Zarządu - Krzysztof Koryś
Członek Zarządu - Marek Feret

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Rynek 7
E-mail: biuro@przedsiebiorcy-ropczyce.pl
www.przedsiebiorcy-ropczyce.pl

      

NIP: 8181653200
REGON:  180244656
KRS: 0000282670 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Konto: BS Ropczyce 47917100040013720120000010
Poczta@