Członkowie Stowarzyszenia

Przedsiębiorców

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i podmioty prawne. Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i
darowizn na jego rzecz. Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie.

Honorowymi członkami Stowarzyszenia są:

 • Stanisław Ziemiński (Pomysłodawca założenia Stowarzyszenia)
 • Franciszek Baran (długoletni członek Stowarzyszenia)
 • Jan Rogoszewski (organizator i pierwszy Prezes Stowarzyszenia)
 • Ludwik Para (były długoletni Prezes)
 • Mieczysław Gątarski (były skarbnik kilku kadencji)

Zarząd Stowarzyszenia obecnie:

 • Małgorzata Bąk – prezes zarządu
 • Kazimierz Skorupski – wiceprezes zarządu
 • Dagmara Johlson-Para – Skarbnik
 • Jakub Gątarski – sekretarz
 • Krzysztof Koryś – członek zarządu
 • Łukasz Skowroński – członek zarządu

Kontakt

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Lokalizacja biura

Stowarzyszenie Przedsiębiorców
ul. Wincentego Witosa 11k
39-100 Ropczyce

Dane dodatkowe

KRS: 0000282670
NIP: 8181653200
REGON: 18024465600000
Numer konta bankowego:
47 9171 0004 0013 7201 2000 0010
(Bank Spółdzielczy Ropczyce)