O Nas

O Stowarzyszeniu Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Przedsiębiorców powstało w 1999 r. z inicjatywy ówczesnego wicestarosty Pana Stanisława Ziemińskiego.
Organizatorem i pierwszym prezesem był Pan Jan Rogoszewski. Duży wkład w organizację Stowarzyszenia wniósł także Pan Robert Kuraszkiewicz, który wspierał Stowarzyszenie w zakresie organizacyjno – prawnym. W kolejnych latach Stowarzyszeniu przewodniczyli Pani Teresa Waleń i Pan Ludwik Para. Od 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pełni Pani Małgorzata Bąk.

Kontakt

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Lokalizacja biura

Stowarzyszenie Przedsiębiorców
ul. Wincentego Witosa 11k
39-100 Ropczyce

Dane dodatkowe

KRS: 0000282670
NIP: 8181653200
REGON: 18024465600000
Numer konta bankowego:
47 9171 0004 0013 7201 2000 0010
(Bank Spółdzielczy Ropczyce)