O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego powstało w 1999 z inicjatywy pana Jana Rogoszewskiego ówczesnego wicestarosty Stanisława Ziemińskiego. W pierwszych latach działania liczyło około 40 członków. Jednak w 2001 Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o jego rozwiązaniu. W tym czasie stowarzyszenie działało jako organizacja nieformalna Klub Przedsiębiorców.  Po kilku latach Stowarzyszenie reaktywowano i wznowiono jego działalność w roku 2007. Od lat priorytetową działalnością Stowarzyszenia stały się dwie Akcje: pomoc dla dzieci niepełnosprawnych ze „Stowarzyszenia Jesteśmy Razem” oraz organizacja Konkursu „Solidna Firma powiatu ropczycko – sędziszowskiego”, który jest organizowany wraz z starostą powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

Od kilku lat Stowarzyszenie organizuje bal charytatywny dla dzieci niepełnosprawnych, z którego dochód jest przekazany dla Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”. Często organizuje szkolenia dla przedsiębiorców, których zrzesza i imprezy Integracyjne dla swoich członków i samorządów.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym powiatu, angażuje się w akcje społeczne i życie gminy i powiatu.

 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Rynek 7
E-mail: biuro@przedsiebiorcy-ropczyce.pl
www.przedsiebiorcy-ropczyce.pl

      

NIP: 8181653200
REGON:  180244656
KRS: 0000282670 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Konto: BS Ropczyce 47917100040013720120000010
Poczta@